Монгол дахь үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний эрх зүйн орчны үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэдэх хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн асуудлаар мэргэшсэн хуульчдын багаас хэрэгжүүлсэн Монгол дахь үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний эрх зүйн орчны үнэлгээний үр дүн, зөвлөмжийг эндээс татаж авна уу.      ...

ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ДЭМЖИГЧ ХУУЛЬЧ, ЭРХ ЗҮЙ СУДЛААЧ, СЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс “Үг хэлэх, Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө: Хууль тогтоогч, эрх зүйн шинэчлэлийг дэмжигчдэд зориулсан гарын авлага”-ыг Монгол хэлнээ хөрвүүлж үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжигч хуульч, эрх зүй судлаач, өмгөөлөгч, сэтгүүлчдэд зориулан түгээж байна. Монгол улсын...

СЭТГҮҮЛЧДИЙГ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА!

2022 оны 11 дүгээр сарын 3-ны Пүрэв гарагт 12:30-17:30 цагт Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээллийн төвд Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс Ашгийн бус байгууллагын эрх зүйн олон улсын төвийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж буй “Үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө – Олон улсын хэм хэмжээ, Монголын нөхцөл байда...

КОНРАД-АДЕНАУЭР-САНГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨР 2022

#KAS COLLEGE FOR ENVIRONMENTAL JOURNALISM 2022 СЕРТИФИКАТ ОЛГОХ ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2022.11.09 Монгол дахь Конрад-Аденауэр-Сан нь мэргэжлийн сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд “КАС-ийн Байгаль орчны сэтгүүл зүйн хөтөлбөр” (...

Алсын хараа

Монголын нийгэмд хариуцлагатай, итгэл үнэмшилтэй, тунгалаг мэдээллийн орчныг бий болгохын төлөө мэргэжлийн хэм хэмжээгээр манлайлагч мэдлэгийн хүрээлэн байна.Дэлгэрэнгүй

Хэрэгжиж буй төслүүд

Үйл ажиллагаа

Харилцагч байгууллагууд