2020 оны ИТХ-ын сонгуулийн үеэр түгээсэн мэдээллийн мониторинг

2021-02-23 166

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн /IRI/, АНУ-ын хөгжлийн агентлагийн/USAID/дэмжлэгтэйгээр Монголд анх удаа Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн үеэр олон нийтэд хүрсэн мэдээллийн цар хүрээ, шинж чанарын цогц судалгааг хийлээ. Доорх холбоосоор тайланг татаж авна уу!

Local report Feedback final