2020 оны УИХ-ын сонгуулийн үеэр түгээсэн мэдээллийн мониторинг

2020-12-14 900

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн /IRI/, Ардчиллын Төлөө Үндэсний Сангийн /NED/дэмжлэгтэйгээр Монголд анх удаа Улсын Их Хурлын сонгуулийн үеэр олон нийтэд хүрсэн мэдээллийн цар хүрээ, шинж чанарын цогц судалгааг хийлээ. Доорх холбоосоор тайланг татаж авна уу!

IRI_DISINFO_MONITORING_FINALREPORT