Монгол дахь үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний эрх зүйн орчны үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж

2023-01-11 232

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэдэх хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн асуудлаар мэргэшсэн хуульчдын багаас хэрэгжүүлсэн Монгол дахь үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний эрх зүйн орчны үнэлгээний үр дүн, зөвлөмжийг эндээс татаж авна уу.