Админ

Хэл судлаач, орчуулагч. Хэл шинжлэлийн бакалавр. Технологи, Цахим сэтгүүл зүй, Өгөгдлийн цэвэрлэгээ болон дүн шинжилгээ, Сошиал медиа төлөвлөлт, Хувь хүний хөгжлийн хичээлүүдийг заадаг.