Б. Туул

Сэтгүүлч мэргэжилтэй. Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн. Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны магистр. Суурь сэтгүүлзүй, телевизийн сэтгүүлзүй, Хэвлэл Мэдээллийн Менежмент, Пи Ар буюу олон нийттэй харилцах сургалт, Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол зэрэг хичээлийг заадаг.