Хүүхэд сэтгүүлч клуб

2020-07-06

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэд 2009 оноос эхлэн хүүхдийн эрхийг дээдэлж, хүүхдэд ээлтэй сэтгүүл зүйг дэмжих зорилгоор “Хүүхэд ба Сэтгүүлч” клубийг үүсгэн байгуулж, олон сургалт, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн билээ. Клубийг анх эхлүүлэхэд Хүүхдийн төлөө Үндэсний газар (тухайн үеийн нэршлээр), НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Хүүхдийг Ивээх сан, Дэлхийн зөн – Монгол ОУБ-ууд хамтран ажилласан