“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь-II” төсөл 2016

2016-09-15

Азийн сангийн “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь-II” төслийн хүрээнд “Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлал” ажлыг олон нийтэд мэдээлэх үүднээс өдөр тутмын сонинд сэтгүүлзүйн бүтээл гаргах, мөн Баянхонгор, Өмнөговь, Ховд аймгуудад мод үржүүлгийн газар нээх үйл ажиллагааг сурвалжлан, орон нутгийн сонинд сэтгүүлзүйн бүтээл гаргав.