“Нийгмийн эгэх хариуцлага” төсөл 2018

2018-08-15

“Нийгмийн эгэх хариуцлага” төслийн хүрээнд сэтгүүлч, төрийн байгууллага, сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтан, иргэний нийгмийнхэнд зориулсан нийт есөн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Сургалт, хэлэлцүүлгийн үеэр нийгмийн эгэх хариуцлагын тухай үндсэн ойлголт өгч, төр, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нийгмийн тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэрхэн хамтран ажиллаж болох арга боломжийг хэлэлцүүллээ.