“Чадавхжуулах” төсөл 2018

2018-06-15

ХБНГУ-ын Дойче Велле Академийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлж буй “Чадавхжуулах төсөл”-ийн хүрээнд “Заах арга зүй”, “Дата сэтгүүл зүй” хоёр удаагийн сургалт, “Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад эрх зүйн боловсрол олгох”, “Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол” сургалтад сургалтын баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ хамрагдаж, мэдлэг чадвараа сайжрууллаа.