“Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн болон Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийг үүсгэн байгуулах” төсөл 2015

2015-10-15

Дойче Велле Академийн “Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн болон Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийг үүсгэн байгуулах” төслийн хүрээнд 2014 онд нийтлэгдсэн эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн бүтээлийн мониторингийг өдөр тутмын 10 сонинд хийв.