Уул уурхайн асуудлаар эрэн сурвалжлах нь

2020-07-01

УБ хот болон орон нутгийн телевизийн 14 сэтгүүлчид зориулсан эрэн сурвалжлах бүтээл гаргах зорилго бүхий дадлага давамгайлсан 14 хоногийн сургалтыг Интерньюсийн мэргэжилтэн Хореа Салажантай хамтран зохион байгуулж, оролцсон сэтгүүлчдэд бүтээлийн тэтгэлэг олгов.