Хэвлэлийн хүрээлэн

2020-06-28 152

Монгол улсад хараат бус бие даасан хэвлэл мэдээллийг дэмжин хөгжүүлэх зорилго бүхий “Чөлөөт хэвлэл” төслийн хүрээнд 1995 онд Хэвлэлийн Хүрээлэнг байгуулсан юм.  Энэ төслийг Монгол, Данийн засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу Данийн Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн буцалтгүй тусламжаар 1995-1999 оны хооронд санхүүжүүлсэн билээ