Монголын хэвлэл мэдээлэл сүүлийн 10 жилд 2012 он

2012-05-21

2002-2011 оны “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” мониторингийн мэдээлэлд тулгуурлан, сүүлийн арван жилийн үзүүлэлтийг харьцуулсан судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас