Монголын хэвлэл мэдээллийн мониторинг 2006 он

2006-05-21

2005 онд үйл ажиллагаа явуулж байсан нийт мэдээллийн хэрэгслийн тоо, эзэмшил харьяалал, сонин
хэвлэлийн борлуулалтын тоо, түгээлт, радио телевизийн нэвтрүүлгийн цаг, хөтөлбөрийн бүтэц, боловсон хүчин, техник хэрэгслийн талаарх суурь мэдээллийг багтаасан эмхэтгэл.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас