Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх хэвлэл мэдээллийн мониторинг 2014 он

2014-01-21

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хүүхдийн эрх хамгааллын талаар нийтэлж, нэвтрүүлж буй мэдээ, мэдээлэлд
дүн шинжилгээ хийж, хүүхдийн асуудлыг сэдэв, оролцогч, хэрэглэгч болохын хувьд хэр хэмжээнд, хэрхэн тусгаж буйг тодруулах хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас