Хүүхэд, өсвөр үеийнхэний хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах суурь мэдлэг, ойлголтын түвшин, хэрэглээний онцлогийг тодруулах үндэсний хэмжээний санал асуулгын судалгаа 2013 он

2013-01-21

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас