1992-1995 оны хэвлэл мэдээллээр цацагдсан Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн талаарх хэвлэлийн мониторинг 2016 он

2016-02-21

1992-1995 оны хэвлэл мэдээллээр цацагдсан тус байгууллагатай холбоотой мэдээллийг бүртгэж архивлах,
түүнчлэн Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн захиалгаар сүүлийн гурван жилд сонинд нийтлэгдсэн байгаль орчны сэдэвт сонины бүтээлд хийсэн хэвлэл мэдээллийн мониторингийн судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас