2012 оны УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгааны мониторинг 2012 он

2012-09-21

2012 оны УИХ-ын сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэд сонгогчдод тэнцвэртэй мэдээлэл
түгээж, шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж ажилласан эсэх, нэр дэвшигч, нам эвсэлд хандах хандлага, байр суурь хэрхэн илэрч байсныг хөндлөнгөөс ажиглах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас