1997-1998 оны төгсөгчид

2021-01-14

1997-1998 он: СЗДК-ийн хоёр дахь удаагийн сургалтыг 23 оюутан амжилттай төгсөж, “Сэтгүүлч”-ээр мэргэшив.

1. Н.Авирмэд
2. Д.Алтанцэцэг
3. Л.Баясгалан
4. Ц.Ганбаатар
5. О.Гэрэлмаа
6. П.Жаргалсайхан
7. М.Идэр
8. Л.Итгэлтөгс
9. Б.Мөнхдэлгэр
10. Ц.Мягмарбаяр
11. Д.Отгонбаяр
12. Р.Оюунжаргал
13. Т.Пүрэвцэрэн
14. Д.Соронзонболд
15. Б.Түвшинжаргал
16. Н.Ууганчимэг
17. Н.Цэндмаа
18. С.Цоггэрэл
19. У.Холганат
20. Н.Энхбаяр
21. Ц.Энхмаа
22. Х.Энхчимэг
23. Ш.Эрдэнэчимэг