1998-1999 оны төгсөгчид

2021-01-14

1998-1999 он: СЗДК-ийн 3 дах удаагийн элсэлтээр 18 оюутан амжилттай төгсөв.

1. Ч.Байгалмаа
2. Б.Баярсайхан
3. Д.Баясгалан
4. Т.Доржмаа
5. А.Батзаяа
6. М.Одмандах
7. Ш.Одончимэг
8. Д.Өлзиймаа
9. Р.Энхбаяр
10. М.Гантөмөр
11. Н.Алтанзул
12. Ц.Батбаатар
13. М.Одгэрэл
14. С.Наранчимэг
15. Ц.Үржинсүрэн
16. Л.Энхбат
17. С.Жийсүрэн
18. Отгонжаргал