1999-2000 оны төгсөгчид

2021-01-14

1999-2000 он: СЗДК-ийн 4 дэх удаагийн сургалтыг 20 оюутан амжилттай дүүргэв.

1. С.Амартайван
2. О.Алтансүх
3. Д.Баярмаа
4. Г.Бадамцэрэн
5. Б.Булгамаа
6. Д.Батцэцэг
7. Б.Ганцэцэг
8. М.Дариймаа
9. Б.Мэндсайхан
10. Ц.Налжирмаа
11. Б.Нямгэрэл
12. Ц.Өнөрбаяр
13. Б.Өсөхгэрэл
14. Ц.Төгөлдөр
15. Б.Уянгамаа
16. С.Цэцэг-Ундрал
17. Ц.Цэвээнхэрлэн
18. Ц.Энхзул
19. Б.Эрдэнэчимэг
20. Р.Эрдэнэдэлгэр