Сэтгүүл зүйн дээд курсийн 2000 оны төгсөлт

2000-12-14

2000 онд Сэтгүүл зүйн дээд курсийн 4 дэх удаагийн сургалтыг 20 оюутан дүүргэж “Сэтгүүлч” мэргэжлийн диплом гардан авсан.

1. С.Амартайван
2. О.Алтансүх
3. Д.Баярмаа
4. Г.Бадамцэрэн
5. Б.Булгамаа
6. Д.Батцэцэг
7. Б.Ганцэцэг
8. М.Дариймаа
9. Б.Мэндсайхан
10. Ц.Налжирмаа
11. Б.Нямгэрэл
12. Ц.Өнөрбаяр
13. Б.Өсөхгэрэл
14. Ц.Төгөлдөр
15. Б.Уянгамаа
16. С.Цэцэг-Ундрал
17. Ц.Цэвээнхэрлэн
18. Ц.Энхзул
19. Б.Эрдэнэчимэг
20. Р.Эрдэнэдэлгэр