Ж.Оюунцэцэг

Хэвлэлийн хүрээлэн, Түншлэл хариуцсан менежер