Р.Оюунцэцэг

Хэвлэлийн Хүрээлэн, Сургалтын албаны дарга