Сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага хэвлэгдлээ.

НҮБ-ын Ардчиллын сангийн дэмжлэгтэйгээр Хэвлэлийн хүрээлэнгээс сэтгүүлчдэд зориулан мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан тэдэнд учирч болох аливаа аюулаас сэргийлэх, цахим аюулгүй байдлаа хангах аливаа аюулаас сэргийлэх арга барилд суралцах зорилго бүхий сургалтыг онлайн хэлбэрээр өнгөрөгч 6 сард зохион ...

Жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйг хөгжүүлэхэд зориулан гаргасан зөвлөмж болон удирдамж

Хэвлэлийн Хүрээлэн нь WACC олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа “Хэвлэл мэдээллийн агуулгад жендэрийн тэгш байдлыг хангах” төслийн хүрээнд жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйн зөвлөмжүүдийг сэтгүүлч, хэвлэн нийтлэгч хэн бүхэнд зориулан цувралаар Фэйсбүүк хуудсаараа хүргэсэн билээ. Э...

2020 оны ИТХ-ын сонгуулийн үеэр түгээсэн мэдээллийн мониторинг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн /IRI/, АНУ-ын хөгжлийн агентлагийн/USAID/дэмжлэгтэйгээр Монголд анх удаа Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн үеэр олон нийтэд хүрсэн мэдээллийн цар хүрээ, шинж чанарын цогц судалгааг хийлээ. Доорх холбоосоор тайланг татаж авна у...

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс НҮБ-ын Ардчиллын Сангийн дэмжлэгтэйгээр Монголын хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхэд  бэлэн боллоо.

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс НҮБ-ын Ардчиллын Сангийн дэмжлэгтэйгээр Монголын хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхэд  бэлэн боллоо. Хоёр жил үргэлжлэх энэхүү төслийн хүрээнд сэтгүүлч, иргэний нийгмийн идэвхтнүүдэд цахим орчинд тулгамдаж буй сорилт, бэрхшээлийг даван ...

Алсын хараа

Монголын нийгэмд хариуцлагатай, итгэл үнэмшилтэй, тунгалаг мэдээллийн орчныг бий болгохын төлөө мэргэжлийн хэм хэмжээгээр манлайлагч мэдлэгийн хүрээлэн байна.Дэлгэрэнгүй

Хэрэгжиж буй төслүүд

Үйл ажиллагаа

Харилцагч байгууллагууд