Жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйг хөгжүүлэхэд зориулан гаргасан зөвлөмж болон удирдамж

Хэвлэлийн Хүрээлэн нь WACC олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа “Хэвлэл мэдээллийн агуулгад жендэрийн тэгш байдлыг хангах” төслийн хүрээнд жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйн зөвлөмжүүдийг сэтгүүлч, хэвлэн нийтлэгч хэн бүхэнд зориулан цувралаар Фэйсбүүк хуудсаараа хүргэсэн билээ. Э...

2020 оны ИТХ-ын сонгуулийн үеэр түгээсэн мэдээллийн мониторинг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн /IRI/, АНУ-ын хөгжлийн агентлагийн/USAID/дэмжлэгтэйгээр Монголд анх удаа Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн үеэр олон нийтэд хүрсэн мэдээллийн цар хүрээ, шинж чанарын цогц судалгааг хийлээ. Доорх холбоосоор тайланг татаж авна у...

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс НҮБ-ын Ардчиллын Сангийн дэмжлэгтэйгээр Монголын хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхэд  бэлэн боллоо.

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс НҮБ-ын Ардчиллын Сангийн дэмжлэгтэйгээр Монголын хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхэд  бэлэн боллоо. Хоёр жил үргэлжлэх энэхүү төслийн хүрээнд сэтгүүлч, иргэний нийгмийн идэвхтнүүдэд цахим орчинд тулгамдаж буй сорилт, бэрхшээлийг даван ...

MEDIA WATCH: НИЙГМИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭ БА СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ЗААГ

Нийгмийн мэдээллийн сүлжээ сэтгүүлчдийн эх сурвалжтай холбогдох найдвартай суваг мөн үү? Энэ талбар сэтгүүлчдийн хувийн орон зай юу, ажил мэргэжлийн талбар уу? Нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд сэтгүүлчдийн үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг редакцын бодлогоор зохицуулах ёстой юу? Нийгмийн мэд...

Алсын хараа

Монголын нийгэмд хариуцлагатай, итгэл үнэмшилтэй, тунгалаг мэдээллийн орчныг бий болгохын төлөө мэргэжлийн хэм хэмжээгээр манлайлагч мэдлэгийн хүрээлэн байна.Дэлгэрэнгүй

Хэрэгжиж буй төслүүд

Үйл ажиллагаа

Харилцагч байгууллагууд