хэвлэлийн Хүрээлэн

Хамт олон

М.Мөнхмандах Ph.D

Гүйцэтгэх захирал

З.Энхбаяр Ph.D

Хөтөлбөр хариуцсан менежер

А.Урангүнж

Санхүүгийн менежер

Л.Болортуяа

Нарийн бичгийн дарга

С.Гантулга

IT мэргэжилтэн

С.Давааням

График дизайны мэргэжилтэн

Ц.Оюунтунгалаг Ph.D

Сэтгүүл зүйн багш

Т.Есөн-Эрдэнэ

Сэтгүүл зүйн багш

Б.Туул

Сэтгүүл зүйн багш

Э.Ганхуяг

Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Х.Ангар

Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Б.Дэлгэрбуян

Судлаач

Л.Батбадрах

Судлаач

Д.Зоригт

Жолооч

Б.Сэлэнгэ

Үйлчлэгч

technologi.site