хэвлэлийн Хүрээлэн

Мэдээ, мэдээлэл

Хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийг бэхжүүлэх MACSS төслийн хүрээнд хийгдэж буй “Vibrant Information Barometer” (VIBE) судалгааны арга зүйг танилцуулах уулзалт боллоо

Америкийн ард түмний дэмжлэгээс бүрдсэн АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагаас санхүүжүүлж, Азийн сан болон Олон улсын судалгаа, солилцооны хүрээлэн (IREX)

ЮНЕСКО-гийн харилцаа холбооны хөгжлийн олон улсын хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн сэтгүүлчид сургалтад хамрагдлаа

ЮНЕСКО-гийн харилцаа холбооны хөгжлийн олон улсын хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй “Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол сэтгүүл зүйд” төслийн хүрээнд орон

technologi.site