хэвлэлийн Хүрээлэн

Мэдээ, мэдээлэл

Xэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол, хэрэглэгч, сэтгүүл зүйн сорилт, бэрхшээлийн талаар зөвлөлдлөө

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс ЮНЕСКО-ийн Олон улсын харилцаа холбооны хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ба ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУВЬСАЛ: СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН БЭРХШЭЭЛ, БОЛОМЖ” сэдэвт

technologi.site