хэвлэлийн Хүрээлэн

2001 – 2005

СанхүүжүүлэгчТөслийн нэрТөслийн хугацаа
1ЮНЕСКОФото сэтгүүл зүйн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах2003-2004
2Нээлттэй Нийгмийн ХүрээлэнСтратегийн хөгжлийн дэмжлэг2003-2004
3Соросын сан / мэдээллийн хөтөлбөр /Будапест/Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн чадавхийг бэхжүүлэх2003-2004
4Pact MongoliaМонгол дахь мэдээлэл авах эрх чөлөө /судалгаа, товхимол/2004
5Азийн санХэвлэлийн эрх чөлөө өнөөдөр / судалгаа, нээлттэй форум /2004
6Ариранг ТВАриранг телевизийн Монгол дахь үзэгчдийн судалгаа2004
7Сэтгүүл зүйн ОУ Хүрээлэн / ХБНГУФото сэтгүүл зүйн сургалт2004 
8Конрад Аденауэр СанСонгуулийн сурталчилгаа ба хэвлэл мэдээлэл / сургалт, нээлттэй уулзалт, судалгаа/2004
9ЮНЕСКОФото сэтгүүл зүйн сургалт2004-2005
10Английн төв номын сан, Лизбет Розингийн санФото сэтгүүл зүйн сургалт2004-2005
11Английн төв номын сан, Лизбет Розингийн санТогтмол хэвлэлийн цахим архив2000-2007
12ЮНЕСКОФото сэтгүүл зүйн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах  /сургалт, тоног төхөөрөмж/2004-2005
13ЮНЕСКОХэвлэл мэдээлэл ил тод засаглалын төлөө / сургалт /2005 
14Азийн санОНРТ-ийн хуулийг хэрэгжүүлэх /ТББ-уудын чуулган зохион байгуулах/2005 
15Конрад Аденауэрийн Сан -УБОНРТ-ийг хуулийг хэрэгжүүлэхШилжилтийн үеийн улс төр ба хэвлэл мэдээлэл / олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал2005 
16Конрад Аденауэрийн сан – СингапурШилжилтийн үеийн улс төр ба хэвлэл мэдээлэл /ОУЭШ бага хурал, гадаад зочдын зардал/Ази Номхон Далайн Орнуудын Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн захирлуудын уулзалтад оролцох2005  
17АНУ ЭСЯЦуврал ном хянан тохиолдуулах2005
18Английн Төв Номын санТогтмол хэвлэлийг электрон хэлбэрт шилжүүлж хадлагах /номын сангийн архивын төсөл/2006-2008
technologi.site