хэвлэлийн Хүрээлэн

2016 – 2020

СанхүүжүүлэгчТөслийн нэрТөслийн хугацаа
1Азийн хөгжлийн банкЖендерийн тэгш байдлын талаарх иргэдийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх2017-2019
2ЮНЕСКО, Шведийн Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны АгентлагХэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол 2018-2019
3ЮНЕСКОСэтгүүл зүйн сургалтад шинэ хөтөлбөр нэвтрүүлэх2018 – 2019
4КАССэтгүүл зүйн тэтгэлэгт хөтөлбөр2019
5Friedrich Ebert Stufting2019
6IRI Хуурамч мэдээллийн мониторинг2020
technologi.site