хэвлэлийн Хүрээлэн

Хэвлэлийн бага хурал зарлах үйлчилгээ

  • Байгууллага, хувь хүний хүсэлтээр хэвлэлийн бага хурал болон хэвлэл мэдээллийнхэнд зориулсан үйл явдал зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
  • Цаг үеийн асуудлаар олон талын эх сурвалжаас сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөх, уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 
Тоног төхөөрөмжийн түрээсийн үнэ тариф 

Мэдээллийн төв (20 – 80 оролцогч бүхий үйл явдал зохион байгуулах боломжтой, 6 микрофон, босоо индэр, дэлгэц, цаасан самбар, LEД дэлгэц дагалдана)

Кэйтеринг үйлчилгээ зохион байгуулах боломжтой.
1 цаг /150.000 ₮ / 3-аас дээш цаг ашиглах тохиолдолд 1 цагийн 90.000 ₮/

Кэйтеринг үйлчилгээний үнэ, сонголтыг жич тохирно. 

Хэвлэлийн бага хурал зарлах үйлчилгээ авах утас: +11 350002

technologi.site