Редакцийн сургалт

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын баг, хамт олныг өөрсдийнх нь эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурласан тодорхой сэдэв, хөтөлбөрөөр мэргэшүүлж чадваржуулна.

Санал болгох сургалтын сэдвүүд:
– Хэвлэл мэдээллийн тогтвортой хөгжил ба орчин цагийн хэвлэлийн менежмент
– Өгөгдөлд суурилсан буюу Дата сэтгүүл зүй
– Нийгмийн мэдээллийн сүлжээ буюу Сошиал медиаг үр дүнтэй ашиглах нь
– Хуурамч мэдээ, мэдээллийг нягтлан шалгах нь
– Мобайл буюу гар утсыг ашиглан сурвалжлах нь