“Сошиал медиа – нийгмийн мэдээллийн сүлжээг үр дүнтэй ашиглах нь” сургалт амжилттай явагдлаа

SPEAK_OUT Power Of Women Нийгэм, УлсТөр, Бизнесийн салбар дахь Залуу Эмэгтэйчүүдийг дэмжих, чадавхжуулах төслийн хүрээнд "Сошиал медиа - нийгмийн мэдээллийн сүлжээг үр дүнтэй ашиглах нь" сургалт амжилттай явагдлаа. Салбар бүрийн төлөөлөл нийгэмд идэвхитэй, зорилготой бүсгүйчүүд маань 2 өдрийн хуг...

Хамтарсан сургалтад 140 гаруй төлөөлөл хамрагдав

Хэвлэлийн Хүрээлэн, ЮНЕСКО болон Шведийн Олон Улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны агентлагтай хамтран боловсролын салбарын мэргэжилтнүүд, ЕБС-ийн багш нар, хүүхэд, залуучуудын байгууллагын ажилтан, мэргэжилтнүүд, сэтгүүлчдэд хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын талаарх системтэй ойлголт өгөх ...

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАГДЛАА

Өнөөдөр Монгол Улсад 500 орчим мэдээллийн хэрэгсэл үйл ажиллагаа явуулж, нийгмийн мэдээллийн сүлжээг нийт 2,2 сая хүн хэрэглэж байна. Гэвч, хуурамч мэдээллийг таних, сэтгүүл зүйг нийгмийн мэдээллийн сүлжээнээс ялгах, аливаа мэдээлэлд шүүн тунгаах сэтгэлгээгээр хандах зэрэгт олон нийтийн мэдлэг ой...

Албадан хөдөлмөрийн талаар сурвалжлах арга зүйн сургалт эхэллээ

Орчин цагийн боолчлолын нэг хэлбэр болох албадан хөдөлмөрийн талаар сурвалжлах арга зүйг түгээх сургалт эхэллээ. Аливаа хүн өөрөө сайн дурын үндсэн дээр хийж гүйцэтгэхийг хүсээгүй ямар ч ажил, үйлчилгээг шийтгэл хүлээлгэхээр айлган сүрдүүлж хийлгэхийг албадаг хөдөлмөр гэж үздэг байна. Өөрөөр х...

Хэрэгжиж буй төслүүд

Үйл ажиллагаа

Харилцагч байгууллагууд