“Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол” төсөл 2019

2019-03-14

Шведийн Олон Улсын Хөгжлийн Хамтын Ажиллагааны Агентлаг, ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгтэй хэрэгжсэн “Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол төсөл”-ийн хүрээнд Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хэрэгцээ шаардлагыг таниулах сургалтыг боловсрол, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллагын төлөөлөл бүхий 20 хүнийг хамруулан зохион байгуулав. Уг сургалтаар ХММСБ-ын тухай сургалтын хөтөлбөрт багтсан зарим сэдвийг, тухайлбал Хэвлэл мэдээлэл ба иргэдийн оролцоо, Хэвлэл мэдээлэл гэж юу вэ, Сэтгүүл зүй ба зар сурталчилгааны ялгаа, Нийгмийн сүлжээ ба дижитал боловсрол, Fake news буюу Хуурамч мэдээллийг илрүүлэх нь зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгч, зааж туршихын сацуу сургалтын хөтөлбөрийг оролцогчдын дунд хэлэлцүүлж санал авсан юм.