“Сэтгүүл зүйн боловсролын хөтөлбөрийг сайжруулах” төсөл 2019

2019-07-28

ЮНЕСКО-гийн Мэдээлэл харилцааны хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр “Сэтгүүл зүйн боловсролын хөтөлбөрийг сайжруулах” төслийн хүрээнд Хэвлэлийн Хүрээлэн болон бусад их дээд сургуулийн багш нарт зориулсан 2 цуврал сургалт зохион байгууллаа.