ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  • Байгууллагын захиалгаар олон нийттэй харилцах ажлыг нь үнэлж, мэргэжлийн зөвлөлгөө өгөх,
  • Үйл явдал, ёслолын үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулж өгөх
  • Байгууллагын захиалгаар олон нийттэй харилцах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар сургалт хийх, зөвлөх

Холбогдох утас: 11-350002