ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ ЗАРЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллага, хувь хүний хүсэлтээр хэвлэлийн бага хурал болон хэвлэл мэдээллийнхэнд зориулсан үйл явдал зохион байгуулах, зөвлөлгөө өгөх үйлчилгээ.

Холбогдох утас: 11-350002