СОНИНЫ ФОНДЫГ АШИГЛАН ХАЙЛТ ХИЙХ,  ХУВИЛЖ АВАХАД МӨРДӨХ ҮНЭЛГЭЭ

НЭГ. Сониноос материал хайх

Сонины нэр Үйлчлүүлэгч өөрөө хайлт хийх үнэ (1ш) Үйлчлүүлэгч өөрөө хайлт хийх үнэ              (1 улирал) ХХ-гийн ажилтан хайлт хийж өгөх үнэ ( 1ш)
1 Зууны мэдээ 800 15000 2500
2 Өдрийн сонин 1000 25000 3000
3 Өнөөдөр 1000 25000 3000
4 Үндэсний шуудан 800 15000 2500
5 Өглөөний сонин 800 15000 2500
6 Монголын үнэн 800 15000 2500
7 Бусад 600 10000 2500

 

ХОЁР. Сониноос материал хувилж авах

Тоо ширхэг Нэг мэдээлэл хувилах (төг) Нэг сонин бүтнээр нь хувилж авах үнэ (төг)
1 500 4000-8000