МҮОНРТ-ийн нэвтрүүлгийн рейтинг болон зах зээлийн судалгаа 2014 он

2014-04-21

Олон нийтийн статустай радио, телевизийн хувьд хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж буйд үнэлгээ хийхийн тулд зах зээлд эзлэх байр суурийг тодорхойлж, сонсогч, үзэгчдийн таашаалд нийцсэн нэвтрүүлэг болон хамгийн олон үзэгчтэй нэвтрүүлгийн тоогоороо арилжааны сувгуудтай хэрхэн өрсөлдөж буй талаар тодруулах агуулгын болон санал асуулгын хосолсон судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас