Редакцийн хараат бус байдлын санал асуулгын судалгаа 2018 он

2018-03-21

Монголын хэвлэлийн эрх чөлөө, хараат бус байдлын өнөөгийн байдлыг тодорхойлох, сэтгүүлчид хараат бусаар мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулахад ямар саад бэрхшээл учирдаг болохыг тодруулах санал асуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас