Сонин, сайт, телевизээр гарч байгаа авлига, хээл хахууль, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл, нийтлэлд хийсэн контент анализын судалгаа 2018 он

2018-07-20

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан авилга, хээл хахууль, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл, нийтлэлд дүн шинжилгээ хийх хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас