Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын эрэн сурвалжлах нэгжийн үйл ажиллагаа 2018 он

2018-01-21

Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын эрэн сурвалжлах нэгжийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг тодорхойлох хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас