Б.Мөнхгэрэл

Хөтөлбөрийн зохицуулагч

Хэл судлаач, орчуулагч. Хэл шинжлэлийн бакалавр. Технологи, Цахим сэтгүүл зүй, Өгөгдлийн цэвэрлэгээ болон дүн шинжилгээ,  Сошиал медиа төлөвлөлт, Хувь хүний хөгжлийн хичээлүүдийг заадаг.

МЭРГЭШИЛ

  • Байгаль орчин, эдийн засаг, хүүхдийн эрхийн чиглэлийн сэтгүүлчдийг мэргэшүүлэх хөтөлбөр
  • Өгөгдөл, шинэ технологийг сэтгүүл зүйд ашиглах чиглэлийн сургалтууд
  • Хувь хүний хөгжлийн академийг Манлайллын чиглэлийн хөтөлбөр зэрэгт хамрагдсан