Б.Туул

Сэтгүүл зүйн багш

Сэтгүүлч мэргэжилтэй. Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн. Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны магистр.  Суурь сэтгүүлзүй, телевизийн сэтгүүлзүй, Хэвлэл Мэдээллийн Менежмент, Пи Ар буюу олон нийттэй харилцах сургалт, Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол зэрэг хичээлийг заадаг.

МЭРГЭШИЛ

  • Global Atomy олон улсын байгууллага
  • ХБНГУ-ын Дойче Велле Академийн Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол, Дата сэтгүүл зүй, Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй, Заах арга зүйн төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан.