Ж.Алтангэрэл

Парламентын сэтгүүлчдийн холбооны тэргүүн