Ж.Оюунцэцэг

Түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Сэтгүүлч мэргэжилтэй. олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн. Австралийн Мельбурнийн Их сургуульд Төрийн бодлого, менежментийн чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. Суурь сэтгүүл зүй, Хөгжлийн төлөөх сэтгүүл зүй, Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй, Хэвлэл мэдээллийн технолгийн чиг хандлага, арга барилууд (Мojo, VR journalism, Data Journalism, Podcast, Cross media), Хэвлэл мэдээллийн менежмент, Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол, Жендэр, Хүний эрх, Олон нийттэй харилцах, Мэдээлэл харилцааны онол, практик, Сошиал медиа зэрэг хичээлүүд заадаг.

МЭРГЭШИЛ

  • АНУ-ын Study in U.S. Institute тэтгэлэгт хөтөлбөр
  • Охаёогийн Их сургуулийн Сэтгүүл зүйн тэнхим, ХБНГУ-ын Дойче Велле Академийн Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол, Дата сэтгүүл зүй, Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй, Заах арга зүйн төсөл хөтөлбөр зэрэгт хамрагдсан