З.Энхбаяр

Судлаач

Эх бичиг судлаач. Хэл бичгийн ухааны доктор. Судалгааны арга зүй, аргачлал, Жендэрийн хэвшмэл ойлголт, Монголын хэвлэл мэдээллийн статистикаар мэргэшсэн.

Мэргэшил

  • Хэвлэл мэдээллийн хэл найруулга, агуулгын судалгаанууд хийсэн. Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс жил бүрийн гаргадаг хэвлэл мэдээллийн мониторингийн судалгаа болон бусад төрлийн хэрэглэгчийн, олон нийтийн санаа бодлыг танадах судалгаануудыг удирдан зохион байгуулсан.