П.Хашчулуун

Өдрийн сонин, Нийгэм эдийн засаг, танин мэдэхүйн мэдээллийн албаны дарга

Өдрийн сонин, Нийгэм эдийн засаг, танин мэдэхүйн мэдээллийн албаны дарга