Р.Оюунцэцэг

Сургалтын албаны дарга

Сэтгүүлч мэргэжилтэй. Сэтгүүл зүйн магистр. Суурь сэтгүүл зүй, Сэтгүүл зүйн онол, Радио, телевизийн сэтгүүл зүй, Эрэн сурвалжлах болон Иргэний сэтгүүл зүйн хичээл заадаг

Мэргэшил

  • АНУ-ын Миссуррийн Сэтгүүл Зүйн Сургууль, Данийн Архусын Сэтгүүл Зүйн Сургууль, ХБНГУ-ын Дойче Велле Академи, Конрад Аденауэрын Сан зэрэг гадаадын их дээд сургууль, байгууллагатай хамтарсан сургалт, төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан
  • Суурь сэтгүүл зүйн мэргэжлийн ном, гарын авлага орчуулах, бичих, олон улсын болон дотоод, гадаадын эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэгчээр оролцсон